Diákönkormányzat

Diákönkormányzat munkaterve a 2016-2017. tanévre

Az iskolai diákönkormányzat üléseit havonta egyszer, lehetőség szerint  minden hónap utolsó hetében tartja.

A havonkénti ülésen értékeli az eltelt hónap munkáját, kijelöli az elkövetkező hónap feladatait, megnevezi a felelősöket.

A diákönkormányzat ülésein minden osztályból az osztály által választott képviselők vesznek részt, akik az osztályfőnöki órákon tájékoztatják az osztályközösséget az ott elhangzott témákról és a meghozott döntésekről. Ezek a képviselők képviselik az osztály véleményét a diákokat érintő kérdésekben.

 

Az iskolai diákönkormányzat :

Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti szinten szabályozzák. Ezek alapján a diákönkormányzat döntési hatáskörrel, egyetértési, kezdeményezési, javaslattételi és véleményezési, továbbá tájékoztatási joggal rendelkezik. A Közoktatási törvény szerint a diákönkormányzat (DÖK) kötelező feladata a tanulók, azok közösségeinek érdekképviselete. Emellett a törvény lehetőséget ad arra, hogy minden olyan kérdéssel foglalkozzanak, ami a tanulókat érinti.

Az iskolai szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) szabályozza a diákönkormányzat és az iskola vezetői közötti kapcsolattartás formáját és rendjét. A diák-önkormányzati SZMSZ pedig konkrétan magában foglalja a DÖK működésével kapcsolatos információkat. Emellett minden tanévben készül munkaterv, amely a megvalósítandó programokat tartalmazza.

Az iskolai diákönkormányzat céljai:

  •   Közösségformálás. A diákok bevonása az iskolai életbe, a közösségtudatuk formálása.
  • Tudatformálás. A demokrácia kereteinek megteremtése az iskolán belül. A diákok tanuljanak meg jogaikért kiállni, véleményüknek kulturáltan hangot adni, de kötelességeikkel is legyenek tisztában.
  • Érdekképviselet. A diákság érdekeinek képviselete az iskola vezetésében, az iskolaszékben,
  • Problémamegoldás. Olyan információs és problémakezelő rendszer, ami a felszínre hozza a diákjogok érvényesítésével kapcsolatos feszültségeket, s ami egyben a tanulók legfontosabb érdekképviseleti és érdekérvényesítési szervezete.

2016. szeptember

– éves munkaterv  elfogadása

– A diákügyelet megszervezése

– Őszi osztálykirándulások szervezése

– Tanulmányi kirándulások

– Honvédelmi akadályverseny

– A diák-önkormányzati vezetők megválasztása

2016. október

– október 6. Aradi Vértanúk Napja – Nemzeti Gyásznap (megemlékezés osztályfőnöki órán)

– Az első osztályosok köszöntője – alsó tagozatosok műsora

– Ünnepély, október 23-a tiszteletére – szakiskolások műsora (iskolai megemlékezés)

2016. november

– november 17. Füstmentes Nap  plakátkészítés

– egészségügyi vetélkedő

– felkészülés a pályaválasztási kiállításra (szakiskola)

2016. december

– 4. Mikulásváró foglalkozások munkaközösségenként

– szakiskolai nyílt nap

– december 18. karácsonyi ünnepség alsó tagozat

2017. január – szakiskolai nyílt nap

– január 22. – A Magyar Kultúra Napja

– Hóemberépítő és szánkóverseny/ hó hiányában sportvetélkedő

2017. február

–  Jelmezbál (általános iskola)

–  Szalagavató (szakiskola)

2017. március

–  6-10. Pénzhét

–  Nemzeti ünnep (iskolai megemlékezés) felső tagozat műsora

2017. április

– április 4.  megyei Komplex vetélkedő

– április 11. A Magyar Költészet Napja

– április 22. A Föld Napja / vetélkedő

– április 24-28. Fenntarthatóság – környezettudatosság projekthét

2017. május

– május első vasárnapja Anyák Napja megemlékezés osztálykeretben

– DÖK-nap- Nemzetközi Gyermeknap

– Madarak és Fák Napja

– Tavaszi osztálykirándulások szervezése

2017. június

– ballagás

– Montágh -napok

– tanévzáró

Esztergom, 2016. szeptember 10.