Terápiák-módszerek

Óvodánkban alkalmazott módszerek

 Konduktív pedagógia iskolánk óvodai tagozatán 1 csoportban valósul meg. A gyermekek napi rendszerességgel, fél illetve egész napos óvodásokként járnak. be az intézménybe. A fejlesztés területén mindig szem előtt kell tartani a mozgásfejlődés természetes lépcsőfokainak követését. Ezért az alap- és nagymozgásokat tanítjuk fekvő, ülő és állóhelyzetben és nagy hangsúlyt fektetünk a különböző helyzetváltoztatási módok tanulására. Megfelelő számú ismétlés, gyakorlás és beépülés után következnek a járás és a nehezített járás valamint a finommanipulációs  gyakorlatok. A feladatokat igyekszünk játékos formában megfogalmazni, sok eszközzel, játékkal, mondókával, énekkel végrehajtani. A módszer komplexitása magában foglalja még  a beszédre ösztönző artikulációs, nyelv és szájmozgást tanító feladatokat  és természetesen az önkiszolgálás tanulását.

 Vitamintorna módszertana mindenben eltér az óvodai testneveléstől, vagy a gyógytestneveléstől. A Vitamintornán csoportban végzett egyéni speciális gyakorlatokat tanítunk. Ezek a speciális gyakorlatok a tartásjavító, talpizom erősítő, egyensúlyt-, koordinációt-, finommotorikát fejlesztő, koncentráló képességeket fokozó gyakorlatok, amelyeknek meghatározott sorrendje van.

Tunyogi  Erzsébet gyógyító játékterápia a  központi idegrendszeri és genetikai károsodott csecsemők és gyermekek korai fejlesztő programja, melyet a terapeuta a szülők közvetlen együttműködésével folytat. A játékterápiát alkalmazzuk a halmozottan sérült iskoláskorú gyermekeknél is. A módszer multidiszciplináris, felhasználja az orvosi, pedagógiai és pszichológiai ismereteket.

Sindelar_Zsoldos Terápia A részképesség-zavarokat tárja fel, (figyelem, emlékezet, szerialitás…) és erre épül egy terápia, mely speciális játékokra épül, az óvodás életkornak megfelelően.

Drámapedagógia fejleszti a gyermekek együttműködő képességét, empátiáját, társas kapcsolatokat,kommunikációt, a világban való eligazodást, testsémát játékos módon, mozgással kísérve.  A kommunikáción belül a nem beszélő gyerekeknél a non-verbális kommunikációt is fejleszti.

Gyerekfilozófia segít a gyermekeknek az őket körülvevő világban könnyebben eligazodni, mesék-történetek segítségével.

CAT-kit:
A CAT-kit  (kognitív érzelmi tréning) eszköz ismerete és használata
segítséget nyújt az autizmussal élők érzelmeinek azonosításában,
kifejezésében, megértésében, elfogadásában.
 A program lépésről lépésre tanítja meg a gyereket az érzelmekkel,
társas kapcsolatokkal és ezek jobb kezelésével kapcsolatos
legfontosabb funkcióira és szükségletire.

Autizmus specifikus ismertek a korai fejlesztésben:
– Az autizmus korai tüneteinek felismerése, a kisgyerekek szakszerű
fejlesztése a kognitív,  kommunikációs és adaptív készségek bővítésével
– Sérülés-specifikus koragyermekkori alapszintű intervenció
– A családok kompetenciájának erősítése

BMM módszer,  tanítsuk ugyanazt másként!  Maria Montessori nyomán
Kidolgozott BMM módszer alkalmazása a pedagógiai gyakorlatban:
A szabad tanulás nyújtotta lehetőségek kiaknázásával, az egyéni
képességeknek megfelelő eszköz biztosításával a gyermek a saját
tempójában képes önmagát fejlesztetni.

– magatasrtásproblémák csökkentése

– a gyermekek képesek önállóan dolgozni, nem várják az örökös megsegítést

– önállóan fognak kísérletezni, próbálkozni, felfedezni