Rövid kivonat az alapító okiratból

Az alapító okirat kivonat itt található ⇒ alapito-okirat-kivonat
A 2015 évi mérleg ⇒ merleg-2015
A Fokról – Fokra Alapítvány 1 %  összege ⇒ fokrol-fokra_1__osszeg

A „Fokról-Fokra” Alapítvány bemutatása
(kivonat az Alapító Okiratból)

Alapítványunk a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése tevékenységre kiterjedően közhasznú szervezet. (60. 136/1988/5. 1999. január 05. határozattal 722. nyilvántartási számon bejegyezve.)

Az alapítvány célja: az Esztergomi Montágh Imre EGYMI Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola fogyatékkal élő tanulói nevelésének, oktatásának és szakképzésének támogatása.

Így az alapítvány célja különösen:
– az óvodai nevelőmunka, az általános iskolai nevelő-oktató munka tárgyi, technikai,
létesítményi feltételeinek javítása
– a speciális szakiskolai képzés feltételeinek javítása
– a tanórán kívüli szabadidős tevékenységi formák, rendezvények, versenyek
támogatása
– a kiemelkedő eredményt elért tanulók támogatása
– a gyermekek nyári időszakban történő üdültetése, vallási-, etnikai-, kézműves-,
turisztikai-, környezetvédelmi-, diák önkormányzati tábororztatásának elősegítése
– a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása
– családsegítő szolgáltatások biztosítása
– az iskolarendszerű oktatásból kikerült, szakképzetlen, fogyatékkal élő fiatalok
szakmai képzésének, folyamatos tanulásának elősegítése, ezzel munkaerő piaci
esélyeiknek javítása.