Bemutatkozó anyag az intézményről

A Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola komplex oktatási-, nevelési-és szakképzési intézmény, mely kistérségi beiskolázású oktatási központ, a fogyatékkal élő gyermekek óvodai nevelését, általános iskolai oktatását és speciális szakiskolai képzését látja el.

Intézményünk a nemzeti köznevelésről szóló törvény 7.§-a szerint, a közoktatás nevelő és oktató intézményei közé sorolt, kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátógyógypedagógiai intézmény, amely a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján vehető igénybe.

Ennek értelmében célja és egyben feladata is, hogy: a gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítsa az enyhe, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista gyermekek, tanulók különleges gondozási szükségletéből adódó óvodai, általános iskolai, speciális és készségfejlesztő szakiskolai nevelését, oktatását, fejlesztő felkészítését.

Tanulóink gyakrabban előforduló fogyatékosságai:

 • autizmus
 • Down szindróma
 • Williams szindróma
 • mozgáskorlátozottság
 • hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű státusz

A gyermekek fizikai és szellemi fejlesztésében alkalmazott terápiáink:

 • Pető – féle konduktív terápia,
 • DSGM módszer,
 • Thunyogi torna gyógy-masszázs,
 • gyógytorna, gyógyúszás, gyógylovaglás,
 • zeneterápia, tánc- és dráma,
 • kézművesség,
 • logopédia,
 • Ayres- terápia elemei,
 • Sindelar program,
 • komplex személyiség- és magatartásfejlesztő szocializációs, mentálhigiéniás programok

Az előzőekben felsorolt nevelési tevékenységet egy volt orosz laktanyából a kilencvenes évek elején átalakított épületegyüttesben végezzük.

Az átalakítás akkori műszaki színvonala, valamint az a tény, hogy az eddig eltelt időszakban semmilyen felújítás és korszerűsítés nem történt, mutatja azt a helyzetet, hogy a gyerekek fizikai fejlesztését és mozgásigényét javító eszközök, kül- és beltéri játékok, sportpályák állapota nem megfelelő, olykor balesetveszélyes is.

Ezen a helyzeten szeretnénk változtatni a segítőkész szervezetek, cégek és magánemberek bevonásával.

A terveinket a helyszínrajz tartalmazza. A speciális csoportok igényeinek megfelelően 3, fizikailag is elkülönülő játszótér építését, egy összevont sportlétesítmény megvalósítását és egy zöldségeskert-üvegház telepítését tervezzük:

 

 • Időbeli megvalósítás:

o   2015.04.-09. hó: pályázatok írása, szponzorok megkeresése

o   2015.09. hó – 2016.06. hó: fizikai megvalósítás több lépcsőben

 • A források megszerzésére irányuló terveink:

o   pályázati források városi, megyei, uniós és alapítványi támogatások megszerzésével és bevonásával

o   a történelmi egyházak támogatásával

o   városi és környékbeli cégek támogatásával

o   kiemelt multinacionális cégek támogatásával pl: Szerencsejáték Zrt, MVM, MOL, AUDI, SUZUKI, KÜRT Zrt, CBA, TESCO, BÉRES Zrt, GENERAL ELECTRIC stb.

o   vezető kereskedelmi bankok támogatásával

o   művészek támogatásával: képzőművészek által felajánlott alkotások jótékonysági árverezése, Mága Zoltán hegedűművész jótékonysági koncert megszervezése

o   TOP 100 leggazdagabb magyar támogatásával

o   Országgyűlési képviselők, Cigány Kisebbségi ÖK. támogatásával

o   Emberi Erőforrás Minisztérium támogatásával

o   SZJA 1% felajánlásával

o   Szülők és tanárok társadalmi munkavégzésével

A leendő szponzoroktól nem elsősorban pénzt várunk, hanem a felsorolt játékok, illetve létesítmények valamelyikének biztosítását, melyet emléktáblával is kiemelünk.

A pénzadományokat az iskolánkban működő „Fokról Fokra” a Fogyatékos Gyermekek Neveléséért és Oktatásáért Alapítványon keresztül fordítjuk a fejlesztésre.