Bemutatkozás

Gyógypedagógiai óvodánk bemutatkozása

„A gyermek olyan, mint a tükör. A szeretetet nem kezdeményezi, de vissszatükrözi.
Ha szeretetet kap , viszonozza azt, de ha nem kap szeretetet, nincs mit visszatükröznie.”

Ross Cambell

1

1992-ben indult a sérült gyermekek részére óvodai fejlesztés, akkor who can edit my paper – writemypaperz.com még egy csoporttal.Jelenleg óvodánk 3 csoporttal működik.

Kikkel foglalkozunk

Minden olyan óvodáskorú gyermekkel foglalkozunk, aki korához képest elmarad értelmileg, mozgásban, beszédben, kapcsolatteremtési gondjai vannak, vagy hallásával, látásával  problémák merülnek fel.

Óvodánk hasonlóan, mint más többségi óvoda, teljes óvodai életet nyújt az ide járó sérült gyermekeknek. Tantervünkben szerepelnek az ünnepek, kirándulások, zenés összejövetelek.

2

Az óvodába a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálata és véleményezése útján kerülnek be a gyermekek. Speciális jellegéből adódóan a nevelésben fő hangsúlyt a fejlesztés, felzárkóztatás kapja.

Az óvodai program minden esetben a gyermekek személyiségéből, ismereteiből, figyelmi állapotából és fejlettségi szintjéből indul ki. Ezek határozzák meg a következő tanítandó készséget. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek aktivitására, kompetenciájuk erősítésére és a szülők szülői szerepükben való megerősítésére.

A csoportokban szakemberek irányításával, gyógypedagógiai asszisztensi segítséggel a következő fejlesztésben részesülnek a gyermekek: mozgásfejlesztés, kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, logopédia,  kognitív készségek fejlesztése, önellátás és szociális készségek fejlesztése valamint játékra nevelés.

Az óvodai nevelés középpontjában a fejlesztés, fejlődés áll. Gyógypedagógiai fejlesztést a nap folyamán a gyermekek játéktevékenységébe ágyazottan végezzük. A játékok egyben terápiás eszközök is, mely alapvető blog nevelési eszközünk. Fontosságát meghatározza ebben az életszakaszban az is, hogy a gyermek üzen vele, fejlettségi szintjéről, érdeklődéséről, fantáziájáról. Ebben a tevékenységében tudjuk irányítani, befolyásolni, új utakat nyitni, melyeket később be tud építeni saját játékába és életébe. Ismereteket tanítunk, jártasságokat, készségeket alakítunk ki spontán és irányított tevékenységeik közben.

3

amivel segítjük gyermekeink fejlődését:

  • kapcsolatteremtő szerepjátékok
  • mozgást fejlesztő zenés játékos torna
  • konduktív mozgásfejlesztés
  • Tunyogi Erzsébet gyógyító játékterápiája
  • logopédia

Fejlesztésünk célja, hogy gyermekeink saját magukhoz képest a megtanult jártasságokat, készségeket és képességeket változatos helyzetekben/eszközök segítségével tudják alkalmazni, használni mire elérik a tanköteles kort.

4

Szakembereink: gyógypedagógus, logopédus, szomatopedagógus (mozgásfejlesztő gyógypedagógus), konduktor, hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus, óvodapedagógus