Bázisintézményi ismertető

 

AZ OKTATÁBázisintézménySI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

Intézményünk 2020-ban újra pályázatot adott be az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján- az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül az Esztergomi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolát érdemesnek ítélte „Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím viselésére, újabb három évre.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával, és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jó gyakorlatai:

  • Strukturált környezet létrehozása autizmussal élő iskolások számára
  • Módszertan – komplex gyógypedagógiai óvodai fejlesztés
  • Jó gyakorlat – rajz szakköri, művészeti tevékenység
  • A kézi szövés, mint kreatív alkotó tevékenység képességfejlesztő hatása a tanulásban akadályozott tanulók körében
  • Évszakok és hagyományaink projekt

Kapcsolattartó:  Soltész Éva intézményvezető-helyettes

                               Telefon:33/523-150 /  e-mail: egymi.egom@gmail.com